Plán udržateľnej mobility v Trenčíne časť poslancov kritizuje

Domov > Monitoring tlače

[27.09.2021; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Ctibor Michalka; prepis z rozhlasu]

Kristína Plajdicsková, moderátorka: „V Trenčíne už poznajú, akým spôsobom sa bude v nasledujúcich rokoch rozvíjať doprava. Zastupiteľstvo odobrilo plán udržateľnej mobility. Dokument, ktorý by mal po etapách riešiť najvážnejšie problémy, ale časť poslancov ho kritizuje. Chýba im väčší dôraz na organizáciu dopravy, či zameranie na jej udržateľné zložky.“

Ctibor Michalka, redaktor: „Príprava plánu trvala vyše dva roky. Sprevádzali ju desiatky rozsiahlych dopravných prieskumov, či stovky dotazníkov obyvateľom.“

Daniel Szabó, Centrum dopravního výzkumu v Brne: „Súčasťou je akčný plán, ktorý obsahuje konkrétne opatrenia a aj všeobecné princípy, akým spôsobom pracovať s dopravou, s mestským verejným priestorom.“

Ctibor Michalka: „Len údaje o tranzitnej doprave zbierali z ôsmich stanovíšť v centre a z ďalších šesťdesiatich na okraji mesta. Pri verejnej doprave by zase výsledky nemali dosiahnuť iba s prihliadnutím na ekonomickú efektivitu.“

Daniel Szabó: „Skôr tak, aby sme čo najlepšie adaptovali tie najudržateľnejšie spôsoby dopravy a neumožnili dostať sa do začarovaného kruhu znižujúceho sa množstva cestujúcich.“

Ctibor Michalka: „Radnica priznáva, že stav dopravy v Trenčíne je veľmi zlý. Zmeniť by to mala najmä preložka cesty I.triedy k železničnej trati a následná úprava nadväzujúcich ulíc.“

Martin Beďatš, hlavný architekt mesta Trenčín: „Druhá vec je potom vôľa zmeniť dopravné správanie. Čiže súčasťou toho je napríklad aj, ako by sme mali robiť školské plány udržateľnej mobility, aby viacerí študenti chodili na bicykli do školy.“

Ctibor Michalka: „Mestského poslanca Richarda Medala sklamalo, že sa dokument prioritne nezaoberá udržateľnými spôsobmi dopravy pre peších a cyklistov.“

Richard Medal, poslanec Mestského zastupiteľstva Trenčín: „Celkove na mňa ten materiál naopak pôsobí prioritne ako riešenie pre individuálnu automobilovú dopravu. Tie cesty naopak je treba obmedzovať.“

Richard Ščepko, poslanec Mestského zastupiteľstva Trenčín: „Neprebehla žiadna relevantná diskusia s poslancami mimo pôdy mestského zastupiteľstva, kde by sme si mnohé tie veci mohli vyargumentovať. Vnímam to trochu ako premárnenú príležitosť.“

Ctibor Michalka: „Primátor Richard Rybníček takýto názor odmieta. Plán podľa neho dokazuje aj štátnym orgánom, kde sú problémy s dopravou v tomto krajskom meste.“

Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín: „A na základe tohto dokumentu už dnes prebiehajú procesy aj na ministerstve dopravy a na Slovenskej správe ciest, čiže je to absolútne kľúčový dokument pre mesto z hľadiska riešenia dopravy.“

Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: