16/2018 - Prenájom stánkov v Tatra pasáži

Domov > Podané interpelácie

4.7.2018

Prenájom stánkov v Tatra pasáži je v akom štádiu? Pokiaľ viem, tak mali byt' opravené a sprevádzkované do konca mája. Ale je to tam pusté, prázdne, tak asi sa niečo stalo?

 

Odpoved' útvaru majetku mesta

Obchodné stánky v podchode pre peších Tatrapassage mali byt' v zmysle uzatvorenej Zmluvy o výpožičke č. 1/2018 zrekonštruované do 30.06.2018.

Vypožičiavateľ bol listom zo dňa 03.07.2018 vyzvaný na zaslanie stanoviska k plneniu podmienok tejto zmluvy, a to v termíne do 10 dní odo dňa prevzatia výzvy. Ku dnešnému dňu zatiaľ nebola vrátená doručenka o prevzatí tejto výzvy vypožičiavateľom.

V prípade nedoručenia našej výzvy, alebo ak vypožičiavateľ nezašle v stanovenom termíne pisomné stanovisko, bude vec dalej riešená v súlade s ustanoveniami vyššie uvedenej zmluvy o výpožičke v spolupráci s útvarom právnym.

Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: