TRENČÍN SI TY v zmenách a doplnkoch územného plánu Trenčína č. 4

Domov > Články
TRENČÍN SI TY v zmenách a doplnkoch územného plánu Trenčína č. 4

Foto: Mestský park M. R. Štefánika

Vážení Trenčania,

v stredu 7. 4. 2021 budeme v Mestskom zastupiteľstve hlasovať o jednej z najdôležitejších tém v tomto volebnom období. O zmenách územného plánu mesta č. 4, ktoré zásadne ovplyvnia (v prípade prijatia) budúcu tvár mesta. Týkajú sa výstavby novej cesty krajom mestského parku, intenzívnej zástavby nábrežia medzi starým cestným a novým železničným mostom a v neposlednom rade aj preradenia zámeru výstavby juhovýchodného obchvatu mesta zo záväznej časti územného plánu do výhľadovej časti, čím sa v podstate tento zámer odsunie do ústrania, jeho realizácia sa (v najlepšom prípade) odloží o desiatky rokov.

Na tieto zmeny v ich predkladanej forme je samozrejme možné dívať sa z rôznych uhlov pohľadu. Niektorí z vás ich možno privítajú, ale ja osobne sa neviem ani s jednou z nich stotožniť. Bol som pri všetkých rokovaniach o tomto návrhu, za Centrum environmentálnych aktivít sme spolu s ďalšími ochranármi (vrátane Štátnej ochrany prírody) pripomienkovali jeho jednotlivé body, snažili sa o návrh alternatív, argumentovali sme v prospech udržateľnejších riešení. Ani jeden z našich návrhov ale nebol akceptovaný.

Návrh, ktorý bude mať podľa mňa viac negatívnych ako pozitívnych dôsledkov je na stole a teraz už záleží v podstate iba na trenčianskom poslaneckom zbore, či bude alebo nebude prijatý. Ja osobne nebudem s prijatím týchto zmien územného plánu súhlasiť, a budem sa snažiť argumentami presvedčiť aj kolegov poslancov. Na tomto mieste by som rád vysvetlil svoj postoj k jednotlivým návrhom a tiež vás pozval k diskusii.

Pokúsim sa tie tri základné zmeny územného plánu trochu viac rozpísať, aj keď sa isto neubránim nejakým skratkám, nakoľko nie je možné na takomto priestore vysvetliť všetky súvislosti. Verím, že v diskusii bude na dovysvetlenia a upresnenia priestor. ĎAKUJEM vopred za vaše názory.

1. Nové trasovanie (inými slovami novovybudovaná cesta) štátnej cesty I/61 od starého cestného mostu popri železnici (tzv. Nová Hasičská), krajom mestského parku M. R. Štefánika, popred budovu železničnej stanice (v tejto polohe vedená pod zemou) a po Železničnej ulici. Bude znamenať zdvojenie ciest v tomto úzkom profile - hrdle - pod hradným bralom, vyrúbanie stromov v parku, zníženie spoločensko - kultúrnej hodnoty parku a narušenie tejto historickej štruktúry… Úprava zabezpečí možno zvýšenie prejazdnej kapacity v tejto lokalite, čo môže mať efekt skôr ďalšieho navýšenia počtu tranzitujúcich áut. Na druhej strane umožní (?) toto zdvojenie ciest výhľadové prebudovanie Štefánikovej ulice na mestský zelený bulvár s cyklotrasami.

Alternatívou by bolo jednak sústredenie sa na prioritu vybudovania juhovýchodného obchvatu (bod 3), a/alebo zachovanie súčasného stavu s prioritizáciou nemotorovej dopravy a verejnej dopravy a s prijatím dopravných regulácií individuálnej automobilovej dopravy v centre mesta (filozoficky iný prístup k riešeniu mobility v meste).

2. Nová masívna a intenzívna, možno urbanisticky zaujímavá (?) zástavba na nábreží medzi starým cestným a novým železničným mostom ako výsledok procesu Trenčín Si Ty. Prinesie nové byty, kancelárie, obchody, je v rámci toho naplánovaná aj budova mestského divadla. Ale bude to znamenať aj úbytok verejných zelených plôch, vrátane vzrastlých stromov, obmedzenia výhľadov na mestskú a hradnú panorámu od Váhu, a najmä ďalší nárast dopravy v bezprostrednom kontakte s historickým centrom.

Alternatívou, ktorú sme v procese bezúspešne navrhovali, bola nižšia a rozvoľnenejšia zástavba s väčším podielom zelene, športových a zelených plôch. Aj štatút tejto novej štvrte ako bývania bez áut (napr. po vzore niektorých viedenských mestských blokov alebo projektu partnerského mesta Cran Gevrier).

3. Presun zámeru výstavby juhovýchodného obchvatu (JVO) - okolo sídliska Juh - cez Brezinu do Kubrej - zo záväznej časti územného plánu do výhľadovej časti, čo reálne znamená odloženie realizácie JVO o desiatky rokov a zakonzervovanie tranzitu dopravy centrom mesta v súčasnej intenzite. Týmto dá mesto štátu (ako jedinému reálnemu investorovi zvýšenia cestnej kapacity tranzitnej dopravy po štátnej ceste I/61) jasný signál, že uprednostňuje prieťah centrom mesta pred obchvatom. Rozumiem argumentu, že na JVO by štát aj tak nedal (?), keďže by bol x-násobne drahší v porovnaní s novým trasovaním cesty I/61 cez centrum mesta. Ale z dlhodobého pohľadu je to strategicky nesprávne rozhodnutie.

Alternatívou by bol priamy vyjednávací ťah na bránu (od vedenia mesta smerom k štátu), ktorý by nepripustil inú alternatívu riešenia. (Iba na okraj - nie bezvýznamný je aj argument, že JVO rieši únikovú cestu z najväčšieho trenčianskeho sídliska Juh v prípade nejakej živelnej katastrofy a v prípade zablokovania cesty Gen. Svobodu v spodnej časti.)

Ďakujem, ak ste dočítali až sem :) Zaujíma ma váš názor. Aj to, ktorý z popísaných problémov považujete za najdôležitejší. Teším sa na vecnú diskusiu – či tu, na Facebooku alebo formou e-mailovej komunikácie (môžete mi napísať na medal@cea.sk)...

Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: