Veľké cyklo-ohliadnutie: pozrite si najväčšie úspechy a výzvy trenčianskej cyklodopravy za roky 2018-2022

Domov > Články
Veľké cyklo-ohliadnutie: pozrite si najväčšie úspechy a výzvy trenčianskej cyklodopravy za roky 2018-2022

Ako predseda Cyklokomisie pri MsZ v Trenčíne si dovoľujem napísať krátke zamyslenie - sumár úspechov a neúspechov pri rozvoji cyklo-infraštruktúry v meste Trenčín za takmer uplynulé volebné obdobie.

Hneď na začiatku ďakujem všetkým, ktorí sa o to najviac zaslúžili - najmä pracovníkom Útvaru mobility a Útvaru investičného na Mestskom úrade. Osobitne aj pracovníkom mesta, ktorí pripravili a úspešne podali žiadosti o podporu výstavby mnohých cyklotrás z EÚ fondov. A samozrejme aj kolegom poslancom a vedeniu mesta, že problematiku cyklodopravy v rámci svojich možností a kompetencií maximálne podporujú.

Čo sa podarilo a darí

 • Zrealizované nové cyklotrasy, spolufinancované mestom Trenčín, TSK a z fondov EÚ: cyklotrasy na Kasárenskej, Stárkovej (práve minulý týždeň bola táto cyklotrasa odovzdaná do užívania), Karpatskej, Piešťanskej, Zlatovskej, Kožušníckej, Bavlnárskej, Hlavnej, nový most – priemyselný park, Na Kamenci, Záblatská, cyklotrasa od starého železničného mosta do Nemšovej, cyklotrasa Trenčín – Opatovce, Vážska cyklomagistrála od Nového Mesta nad Váhom po nový cestný most v Trenčíne.
 • Extra treba vyzdvihnúť trenčiansky cyklomost – starý železničný most – zatiaľ sa nepodarilo zrealizovať na strane pri Stárkovej ulici „civilizované“ napojenie na hrádzu (pri zjazde z cyklomosta doľava), ale rokuje sa o tom s majiteľmi pozemku.
 • Tiež osobitne si dovoľujem pripomenúť bypass pre cyklistov na križovatke pri Keramoprojekte, ktorý zjednodušil cyklistom cestu do mesta cez túto veľmi frekventovanú križovatku.
 • Inštalácia zariadenia rozpoznávajúceho cyklistov na križovatke pri hoteli Elizabeth v smere zo Sihote do centra mesta (naskočí zelená aj v prípade, že na semaforoch stojí „iba“ cyklista – do inštalácie tohoto zariadenia smart semafor pustil zelenú iba pre motorové vozidlá, bicykle nerozpoznával).
 • Každoročné úspešné zapájanie mesta do kampane Do práce na bicykli.
 • Inštalácia prístreškov na bicykle, stojanov na bicykle (hoc niektoré sú nevyužívané a bolo by ich vhodné premiestniť na iné miesto), „opravovacích staníc“ pre bicykle.

 

Čo nie je ideálne

 • Údržba cyklotrás, najmä upratovanie posypov po zime.
 • Po dobrom štarte zdieľaných mestských bicyklov sa po prvej sezóne (aj kvôli pandémii) experiment prerušil – ak má pokračovať, je nutný systémový prístup mesta, vrátane finančnej spoluúčasti.

 

Čo sa (zatiaľ) nepodarilo

 • Križovatka pri hoteli Elizabeth – priechod pre bicykle v smere z mesta na Sihoť – už vyše roka sa pripravuje projekt – napriek tomu, že toto bola priorita cyklokomisie, podarila sa iba výmena semaforov na tejto križovatke za modernejšie, ktoré lepšie spriechodnili križovatku pre motorovú dopravu, pôvodný zámer vytvoriť v prevádzke tejto svetelnej signalizácie okno pre bicykle jazdiace z centra na Sihoť ale zostalo zatiaľ (pevne verím že zatiaľ) iba v rovine myšlienky, zámeru a čoskoro teda snáď aj projektu.
 • Zásadné cyklotrasy po meste – na Soblahovskej - majú byť z dôvodu väčšej bezpečnosti cyklistov podfarbené v celej svojej dĺžke (v protišmykovej úprave) a opatrené tzv. bagetami, ktoré zvýraznia opticky aj akusticky vodorovné značenie, oddeľujúce vozovku pre motorové vozidlá od cyklotrasy – financie z EÚ fondov, zhotoviteľ obstaraný, ale realizácia je pozdržaná z administratívnych dôvodov – pevne verím, že ešte tento rok ale táto akcia zrealizovaná bude.
 • Cyklotrasy na Istebníckej, Bratislavskej, Žabinskej, Brnianskej sú vyprojektované, vysúťažené – čaká sa iba na realizáciu, snáď prebehnú ešte v tomto roku.
 • Vážska cyklomagistrála cez mesto Trenčín po jeho ľavom brehu – tj. od nového cestného mostu popri golfovom ihrisku, Riviére, Zátoke pokoja, lodenici, VE na Sihoti, pozdĺž Sihotí I. – IV. do Opatovej a ďalej smer Príles – je vyprojektovaná a prebieha verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa – túto zásadnú zložku cyklistickej infraštruktúry pre občanov aj návštevníkov Trenčína pripravuje Trenčiansky samosprávny kraj (v úzkej spolupráci s mestom Trenčín) – jej realizácia by sa konečne mohla začať už na jeseň v tomto roku, pravdepodobnejšie ale až v r. 2023.
 • Cyklotrasa na Rázusovej (pri súčasných normách tam môže byť alebo cyklotrasa alebo parkovanie).
 • Cyklotrasa do Kubrej a Kubrice – pracuje sa aspoň na príprave projektovej dokumentácie.
 • III. etapu cyklotrasy zo sídliska Juh do centra mesta (pri Lidli na Soblahovskej) sa žiaľ tiež nepodarilo dotiahnuť do konca – príprava akcie zamrzla na neochote majiteľov niektorých pozemkov, cez ktoré bol projekt tejto III. etapy trasovaný a momentálne sa teda hľadá alternatívne trasovanie.
 • Vyriešenie kolízneho bodu na križovatke na Námestí Sv. Anny – kde vodiči motorových vozidiel, odbočujúci z hlavnej cesty (v smere do centra, konkrétne na Ul. Horný Šianec, resp. na Hviezdoslavovu, poza OD Centrum) nedávajú prednosť cyklistom, jazdiacim po cyklotrase po hlavnej ceste – pripravuje sa projektová dokumentácia úpravy križovatky, aby odbočujúci vodiči odbočovali do ostrejšieho uhla.
 • Pohyb cyklistov na Legionárskej pri nemocnici sa tiež nepodarilo vyriešiť vybudovaním samostatnej cyklotrasy, hoci miesto na ňu tam je, ale vyžaduje si to vysoké náklady na preložku stĺpov elektrického vedenia, na čo sa nenašli v končiacom volebnom období potrebné financie.
 • Cyklotrasa Trenčín – Soblahov – jej príprava sa významne preťahuje najmä kvôli zvažovaniu vhodnej trasy, nakoľko v pôvodnom zámere trasy by bolo treba riešiť veľké množstvo majetkových vysporiadaní s desiatkami majiteľov pozemkov pod zvažovanou cyklotrasou.
 • Cyklotrasa z Juhu do OC Laugaricio je naviazaná aj s projektom cyklotrasy do Soblahova a kvôli tomu tiež stagnuje.
 • Inštalácia stojanov na bicykle pri Bille na Legionárskej ulici (zatiaľ nedošlo k dohode s majiteľom).

 

Výpočet tých úspešnejších - zrealizovaných projektov by sa mohol zdať ako dôvod na uspokojenie. Ale nie je to tak. Stále je výpočet tých (optimisticky pripomínam ZATIAĽ) neúspešných projektov veľmi obsiahly. A to som v tomto výpočte nespomenul všetky témy, problémy, nápady a podnety, ktorými sa v posledných 4 rokoch cyklokomisia pri MsZ v Trenčíne zaoberala. 

Okrem toho - stále je v meste Trenčín cítiť a vidieť uprednostňovanie motorových druhov dopravy. Najväčší konflikt je vždy v téme nemožnosti na tej či onej ulici v Trenčíne rozšíriť či vybudovať cyklotrasu z dôvodu, že tam parkujú autá. Napríklad na Ulici Rázusovej. Stále sa tiež stáva, že pri novo-pripravovaných dopravných projektoch sa neberú v úvahu potreby cyklistickej verejnosti. 

Sám som zvedavý, či sa tieto moje slová potvrdia v najbližšej budúcnosti, keď sa má predstavovať verejnosti aktualizovaný projekt Terminálu autobusovej a železničnej dopravy v Trenčíne – budú cyklisti vítaní?

Mapa aktuálneho stavu cyklotrás v Trenčíne (po kliknutí si môžete stiahnuť PDF).

Titulná snínmka: bypass pre cyklistov pri Keramoprojekte

Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: