12/2018 - Bezbariérový prístup do volebných miestností

Domov > Podané interpelácie

25. 4. 2018

Interpelácia sa týka bezbariérového prístupu voličov do volebných miestností. Bude teraz seriál všelijakých volieb pred nami a zas je to na základe podnetu občanov. Zaujíma ma nejaká štatistika, koľko z volebných miestností je riešených bezbariérovo? A akým spôsobom sa mesto vysporiada s týmito požiadavkami, aby maximálne množstvo volebných miestností bolo riešené bezbariérovo, aby tam mali prístup bezproblémový nie iba mamičky alebo oteckovia s kočíkom, ale hlavne teda imobilní občania a menovite chcem poprosiť o riešenie volebných miestností na Gymnáziu Ľudovíta Štúra, či by sa v tejto lokalite nenašla nejaká vhodná alternatívna bezbariérová voiebná miestnost'.

 

Odpoved' útvaru právneho

V súčasnosti vzhľadom na blížiace sa komunálne voľby a legislatívnu úpravu volebných miestnosti (vo volebnom kódexe je stanovené, že starosta obce pri určovaní volebnej miestnosti prihliada na to, aby do volebnej miestnosti mali čo najľahší prístup aj zdravotne postihnutí voliči — vid' § 8 ods.1 zákona č.1801/2014 Z.z.) sa vykonáva kontrola všetkých volebných miestností a ich bezbariérový prístup. Podľa výsledkov budeme hl'adat' možnosti riešenia umiestnenia, resp. premiestnenia volebných miestností a to tak, aby sme pri zriaďovaní okrskov čo najviac ulahčili prístup zdravotne postihnutým voličom.

Čo sa týka Gymnázia Ľ. štúra, bezbariérový prístup v tejto volebnej miestnosti nie je. (Na upresnenie uvádzame, že aj v prípade, ak nie je zabezpečený bezbariérový prístup do volebnej rniestnosti, dokážu voliči odvoliť a to po dohode s príslušnou okrskovou volebnou komisiou pred volebnou miestnost'ou alebo doma do prenosnej volebnej schránky.) Preto v uvedenej lokalite zvažujeme zmenit' volebnú miestnosť do budovy, kde by takýto pristup bol. Do úvahy prichádza budova bývalej základnej školy, t.j. Základná škola sv. Andreja - Svorada a Benedikta.

Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: